Είσοδος Μελών


<

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου MySurvey

privacy mysurvey feature image

Πολιτική Απορρήτου της Lightspeed Μάιος 2018 – Πάνελ της Lightspeed (όλες οι περιοχές και τα πάνελ ΕΚΤΟΣ Αυστραλίας, συμπεριλαμβανομένων των πάνελ καταναλωτών και των επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης)

1. Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τη δέσμευση της Lightspeed Research Limited, 4 Millbank, Westminster, London, SW1P 3JA, UK («Lightspeed»), μία εταιρία του ομίλου Kantar («Kantar»), για την ιδιωτικότητα των μελών του πάνελ της («Μέλη του πάνελ», «Μέλος του πάνελ»), και διέπει τα δικαιώματα των Μελών του πάνελ σχετικά με την ιδιωτικότητα και την προστασία δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τα πάνελ της Lightspeed γνωστά ως MySurvey, GlobalTestMarket, LifePoints και All Global Circle, που συνολικά προσδιορίζονται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ως πάνελ της Lightspeed (τα «Πάνελ»). Μέλη των πάνελ θεωρούνται τα μέλη των Πάνελ, τα οποία διαχειρίζεται η Lightspeed και για τα οποία η Lightspeed λειτουργεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων. Η συμμετοχή στα πάνελ, τις έρευνες και τις ερευνητικές μας δραστηριότητες είναι απολύτως εθελοντική. Με την εγγραφή σας στα Πάνελ και την αποδοχή αυτών των όρων, επιβεβαιώνετε πως έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, ως «προσωπικά δεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιήσιμο άτομο εν ζωή.

2.Νόμιμη Συλλογή και Χρήση Δεδομένων

Η Lightspeed συλλέγει πληροφορίες με διάφορους τρόπους από διαφορετικά μέρη του ιστότοπού μας, από την εφαρμογή για κινητά και από άλλες δραστηριότητες των Μελών του πάνελ όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι εφαρμογές και οι έρευνες. Παραδείγματα αυτών των δραστηριοτήτων εξηγούνται παρακάτω και περιλαμβάνουν.

Εγγραφή: ορισμένα προσωπικά δεδομένα συγκεντρώνονται κατά την εγγραφή σας, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση και αναγνωριστικό χρήστη για κινητή συσκευή.

Έρευνες μέσω Συμμετοχής σε Πάνελ ή Ερευνητικές Δραστηριότητες: προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να συλλεχθούν από εσάς όταν συμμετέχετε σε μια έρευνα ή σε μια ερευνητική δραστηριότητα που προτείνεται από τα Πάνελ, όπως η χρήση μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, σύστημα παθητικού εντοπισμού ή εντοπισμού μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Προτιμήσεις Λογαριασμού: μπορείτε να αποφασίσετε να μοιραστείτε μαζί μας τον αριθμό του κινητού σας ή το αναγνωριστικό χρήστη (ID)/λογαριασμό κοινωνικού δικτύου σας ή μπορείτε να δώσετε άλλα προσωπικά δεδομένα κατά τη ρύθμιση του λογαριασμού σας ή σε μεταγενέστερο στάδιο.

Συνοπτικά (παρέχουμε περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω), οι κύριοι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι οι εξής:

 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για έρευνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω ειδοποιήσεων για κινητά ή γραπτών μηνυμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων προτεινόμενων επιλογών επικοινωνίας
 • Για να σας πληροφορήσουμε για ενημερώσεις στις υπηρεσίες μας σχετικά με τα πάνελ, για νέες λειτουργίες και για λεπτομέρειες που σχετίζονται με εσάς με επικοινωνία μέσω του πάνελ
 • Για να σας επιλέξουμε για μελλοντικές έρευνες
 • Για να σας συμπεριλάβουμε στις κληρώσεις δώρων μας
 • Για να σας παρέχουμε βοήθεια όταν επικοινωνείτε με την ομάδα υποστήριξής μας
 • Για να μας επιτρέψετε να σας ανταμείψουμε με τα υπεσχημένα κίνητρα
 • Για να προστατεύσουμε την Lightspeed από δόλια συμπεριφορά
 • Για να αποτρέψουμε πολλαπλές εγγραφές σε έρευνες από τα ίδια άτομα (σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας)
 • Για να κάνουμε ενημέρωση, εμπλουτισμό και εκκαθάριση των δεδομένων των μελών του πάνελ μας έτσι ώστε να βελτιώσουμε τη χρήση των δεδομένων που θα μας επιτρέψει να σας επιλέγουμε για έρευνες με καλύτερα κριτήρια

Παρακάτω παρέχουμε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, υποχρεούμεθα από το νόμο να εξηγήσουμε τη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτές οι νομικές βάσεις παρατίθενται παρακάτω και μπορεί να είναι διαφορετικές για κάθε περίπτωση χρήσης:

 • έχουμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων
 • πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας
 • πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα έτσι ώστε να συμμορφωθούν με κάποια νομική υποχρέωση
 • πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα έτσι ώστε να προστατεύσουμε τα ζωτικά σας συμφέροντα ή κάποιον άλλο
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση ενός έργου για το δημόσιο συμφέρον ή
 • η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τα νόμιμα συμφέροντά μας (ή των πελατών μας), (οπότε θα εξηγήσουμε ποια είναι αυτά τα συμφέροντα).

Ποτέ δεν θα παραποιήσουμε την εικόνα μας ή το έργο μας. Εάν λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας αφορά, δηλώνοντας ότι προέρχεται από εμάς, παρακαλούμε ενημερώστε μας όπως παρουσιάζεται παρακάτω στην ενότητα «Πώς να Επικοινωνήσετε Μαζί Μας».

Περίπτωση

Σκοπός

Συλλογή/επεξεργασία δεδομένων

Έρευνα Αγοράς

Να κατανοήσουμε τις απόψεις σας σχετικά με ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες ή να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά σας σε διαφορετικές καταστάσεις

Αναγνωριστικό χρήστη, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φωνή, εικόνα, γνώμη

Επιστημονική έρευνα για ακαδημαϊκούς, οργανισμούς δημόσιας υγείας ή ιδρύματα του Συμβουλίου Έρευνας

Συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, κλινικών μελετών, ερευνών σε σχέση με την οικονομία της υγείας και τα αποτελέσματα (HEOR), μη επεμβατικών μελετών (NIS), έρευνας σε πραγματικό κόσμο (RWR), μελετών παρακολούθησης, επιδημιολογικής έρευνας

Αναγνωριστικό χρήστη, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεδομένα υγείας, π.χ. ασθένεια, κατάσταση υγείας, διάγνωση, πρότυπο θεραπείας, ανεκπλήρωτες ανάγκες

Επιστημονική έρευνα για εμπορικές επιχειρήσεις και φιλανθρωπικούς ερευνητικούς οργανισμούς

Συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, κλινικών μελετών, ερευνών σε σχέση με την οικονομία της υγείας και τα αποτελέσματα (HEOR), μη επεμβατικών μελετών (NIS), έρευνας σε πραγματικό κόσμο (RWR), μελετών παρακολούθησης, επιδημιολογικής έρευνας

Αναγνωριστικό χρήστη, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεδομένα υγείας, π.χ. ασθένεια, κατάσταση υγείας, διάγνωση, πρότυπο θεραπείας, ανεκπλήρωτες ανάγκες

Παρακολούθηση ασφάλειας (Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών Φαρμακοεπαγρύπνησης)

Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών κατά τη διάρκεια των μελετών μας στις αρμόδιες αρχές

Αναγνωριστικό χρήστη, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ασθένεια, θεραπεία, προϊόν που ελήφθη και ανεπιθύμητες ενέργειες

Γνωστοποίηση στο Κοινό

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε πληροφορία πρόκειται να κοινοποιηθεί ή αποκαλυφθεί και μπορεί να υπόκειται σε γνωστοποίηση βάσει δικαστικών ή άλλων κρατικών κλητεύσεων, ενταλμάτων, εντολών ή σύμφωνα με παρόμοιες και άλλες νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις, η Lightspeed θα παράσχει τις πληροφορίες αυτές στις αρμόδιες αρχές.

Αναγνωριστικό χρήστη, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κίνητρο

Προστασία κατά της Απάτης

Προστασία των επιχειρηματικών μας συμφερόντων από δόλια συμπεριφορά ή συμπεριφορά που δεν συμμορφώνεται με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας

Διεύθυνση IP, προδιαγραφές προγράμματος περιήγησης, προδιαγραφές συσκευών, ταχυδρομικές διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επίσημο αναγνωριστικό (δηλαδή ως μελών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Π.Ι.Σ.)

Μοναδικότητα στη Συμμετοχή στην Έρευνα

Αποτροπή πολλαπλών εγγραφών σε έρευνες από τα ίδια άτομα σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας

Διεύθυνση IP, προδιαγραφές προγράμματος περιήγησης, προδιαγραφές συσκευών

Παρακολούθηση Απαντήσεων Επαναλαμβανόμενων Ερωτηθέντων (ειδικά προγράμματα ερευνητικού σχεδιασμού)

Όταν συμμετέχετε στις έρευνές μας, χρησιμοποιούμε συνήθως ένα προσωρινό αναγνωριστικό χρήστη (ID) το οποίο καθιστά τις απαντήσεις σας στην έρευνα ανώνυμες στους πελάτες μας. Ωστόσο, ορισμένοι από τους πελάτες μας έχουν την ιδιαίτερη ανάγκη λόγω του ερευνητικού σχεδιασμού, να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η γνώμη σας διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. Για αυτόν τον συγκεκριμένο τύπο προγραμμάτων που ονομάζουμε προγράμματα «παρακολούθησης», θα χρησιμοποιήσουμε επαναλαμβανόμενα αναγνωριστικά χρήστη (ID) και αυτό θα καταστεί σαφές στην αρχή κάθε μιας από αυτές τις έρευνες. Οι απαντήσεις σας στην έρευνα θα θεωρούνται προσωπικά δεδομένα και θα έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά. Τα προγράμματα αυτά θα περιλαμβάνουν μια ειδοποίηση στην πρώτη σελίδα της έρευνας, έτσι ώστε να μπορείτε να τα αναγνωρίσετε και να αποφασίσετε εάν θα λάβετε μέρος ή όχι.

Επαναλαμβανόμενο αποκλειστικό αναγνωριστικό χρήστη (ID) για το συγκεκριμένο πρόγραμμα

Αντιστοιχία Δεδομένων και Εμπλουτισμός

Εμπλουτίζουμε τα δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς αντιστοιχίζοντας τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα μέρη. Αυτό θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε το προφίλ σας στο πάνελ και να διασφαλίσουμε ότι επιλέγουμε σχετικές έρευνες για εσάς.

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες αντιστοίχισης (δηλαδή τρίτα μέρη που ειδικεύονται στη διαχείριση δεδομένων) για να αποκτήσουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με εσάς από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές δεδομένων (όπως κοινωνικά δίκτυα, υπηρεσίες λιανικής πώλησης και υπηρεσίες συνδρομής περιεχομένου στις οποίες έχετε λογαριασμό) ή για να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως βοήθημα για την ανάπτυξη πρόσθετων ή νέων τύπων ανώνυμων συνόλων δεδομένων (δηλαδή, συγκεντρώνουμε τα συνολικά σας δεδομένα με δεδομένα από άλλους καταναλωτές για να δημιουργήσουμε μια νέα κατηγοριοποίηση του τρόπου ζωής). Η υπηρεσία αντιστοίχισης (ο συνεργάτης μας) διατηρεί τα κοινά μας προσωπικά δεδομένα για μικρό χρονικό διάστημα, τα χρησιμοποιεί για να συγκεντρώσει τις πρόσθετες πληροφορίες και στη συνέχεια μας επιστρέφει τις συνδυασμένες πληροφορίες. Οι συνεργάτες έχουν συμβατική υποχρέωση να διαγράψουν τα δεδομένα που μοιραζόμαστε μαζί τους και δεν έχουν το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσουν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παρά για αυτόν τον συγκεκριμένο σκοπό.

Επαναλαμβανόμενο αποκλειστικό αναγνωριστικό χρήστη (ID), στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύνδεση σε κοινωνικά δίκτυα, cookie, αναγνωριστικό χρήστη (ID) για κινητή συσκευή, επίσημο αναγνωριστικό (δηλαδή ως μελών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Π.Ι.Σ.)

Στόχευση Κοινού Διαφήμισης και Έρευνα Αγοράς Μέσων

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να βοηθήσουμε τους πελάτες και τους πωλητές μας να εμπλουτίσουν τα δεδομένα τους χρησιμοποιώντας τεχνικές μοντέλων προσομοίωσης.

Χάρις στη συμμετοχή σας στις έρευνές μας και στα δεδομένα του προφίλ σας, έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να βελτιώσουν τη στόχευση κοινού για τις διαφημίσεις τους και να δημιουργήσουν καλύτερα μοντέλα διαδικτυακής διαφήμισης μέσω μοντέλων προσομοίωσης ή παρόμοιων ερευνητικών μεθοδολογιών. Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε μέσω της δημιουργίας προφίλ, συμμετοχής σε επιστημονικές έρευνες ή αντιστοίχισης δεδομένων για αντιστοίχιση με τρίτα μέρη και πλατφόρμες (τους συνεργάτες μας).

Συμπεριλαμβάνουμε συμβατικές εγγυήσεις για να διασφαλίσουμε πως δεν θα αποτελέσετε αυτόματα στόχο για εμπορικούς σκοπούς, ως αποτέλεσμα της χρήσης των δεδομένων σας για τη δημιουργία ενός κοινού παρόμοιων ενδιαφερόντων (lookalike audience) και πως οι συνεργάτες μας δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Επαναλαμβανόμενο αποκλειστικό αναγνωριστικό χρήστη (ID), στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύνδεση σε κοινωνικά δίκτυα, cookie, διεύθυνση IP, αναγνωριστικό χρήστη (ID) για κινητή συσκευή, επίσημο αναγνωριστικό (δηλαδή ως μελών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Π.Ι.Σ.)

Έκθεση στη Διαφήμιση και Μετρήσεις

Εκτός από την αντιστοίχιση που βασίζεται σε cookies (τα οποία μπορείτε να ελέγξετε και να αποδεχθείτε μέσω του λογαριασμού σας), θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε μια διαδικασία άμεσης αντιστοίχισης με τρίτα μέρη (τους πελάτες και συνεργάτες μας) για να διαπιστώσουμε εάν είστε χρήστης της συγκεκριμένης υπηρεσίας (όπως κοινωνικά δίκτυα, διαδικτυακές τοποθεσίες, εφαρμογές για κινητά) για σκοπούς έρευνας μέτρησης της διαφήμισης. Θα προσδιορίσουμε σε ποια είδη διαφημίσεων ενδέχεται να έχετε εκτεθεί σε αυτές τις τοποθεσίες και τις πλατφόρμες και θα υπολογίσουμε πώς οι συμπεριφορές προς κάποια μάρκα ή η ανάκληση ονόματος κάποιας μάρκας έχουν επηρεάσει τις πωλήσεις. Τα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα αυτά για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Επαναλαμβανόμενο αποκλειστικό αναγνωριστικό χρήστη (ID), στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύνδεση σε κοινωνικά δίκτυα, cookie, διεύθυνση IP, αναγνωριστικό χρήστη (ID) για κινητή συσκευή, επίσημο αναγνωριστικό (δηλαδή ως μελών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Π.Ι.Σ.)

Οι συνεργάτες μας που λειτουργούν ως τρίτα μέρη έχουν συμβατική υποχρέωση να διατηρούν όποιες πληροφορίες συλλέγουν και γνωστοποιούν σε εμάς ή όποιες εμείς συλλέγουμε και γνωστοποιούμε σε αυτούς, εμπιστευτικές και να τις προστατεύουν με πρότυπα και πρακτικές ασφαλείας ισοδύναμες με τις δικές μας.

3. Πού Αποθηκεύουμε Τα Προσωπικά Σας Δεδομένα

Για τα προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και μεταφέρονται σε χώρα ή έδαφος εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), θα θέσουμε επαρκείς εγγυήσεις για να διασφαλίσουμε ότι η μεταφορά γίνεται με ασφάλεια και με νόμιμη μέθοδο για τους σκοπούς της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Για τα δεδομένα που δεν υπόκεινται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), η Lightspeed θα ακολουθήσει αυστηρά όλους τους άλλους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Οι διακομιστές αποθήκευσης δεδομένων της Lightspeed βρίσκονται στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) και διαχειρίζονται από τρίτα μέρη παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο.

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνολογικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τόσο κατά τη διάρκεια της αποστολής τους όσο και τη στιγμή που τα λαμβάνουμε. Οι διαδικασίες ασφαλείας μας είναι σύμφωνες με τα γενικά αποδεκτά πρότυπα που χρησιμοποιούνται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Όλοι οι υπάλληλοί μας έχουν τη συμβατική υποχρέωση να ακολουθούν τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας σχετικά με την εμπιστευτικότητα, την ασφάλεια και το απόρρητο.

Οι πληροφορίες του λογαριασμού σας και τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης, έτσι ώστε εσείς και μόνο εσείς να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες σας. Για να διατηρήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή, συνιστούμε να μην αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε κανέναν. Η Lightspeed δεν θα σας ζητήσει ποτέ τον κωδικό πρόσβασής σας σε αυτόκλητη τηλεφωνική κλήση ή σε αυτόκλητο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, παρακαλούμε να θυμηθείτε να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό των Πάνελ και να κλείσετε το παράθυρο προγράμματος περιήγησης όταν ολοκληρώσετε την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι άλλοι χρήστες δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και την αλληλογραφία σας εάν μοιράζεστε έναν υπολογιστή με κάποιον άλλο ή χρησιμοποιείτε υπολογιστή σε δημόσιο χώρο όπως βιβλιοθήκη ή ίντερνετ καφέ. Παρακαλούμε να αλλάζετε τον κωδικό σας τακτικά.

4. Εμπιστευτικότητα και Βιομηχανικές Απαιτήσεις

Όποτε η Lightspeed χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα όπως περιγράφεται παραπάνω, ανεξάρτητα από το πού συμβαίνει αυτό, η Lightspeed λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Δυστυχώς, καμία αποστολή δεδομένων δεν μπορεί να είναι εγγυημένη ως 100% ασφαλής. Ως αποτέλεσμα, ενώ επιδιώκουμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, η Lightspeed δεν μπορεί να εξασφαλίσει ή να εγγυηθεί την ασφάλεια οποιασδήποτε πληροφορίας που διαβιβάζετε σε εμάς ή μέσω των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας στο διαδίκτυο και το κάνετε με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε την αποστολή δεδομένων σας, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των συστημάτων μας.

Ουσιαστικά, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου των κωδικών πρόσβασής σας ή/και οποιωνδήποτε πληροφοριών του λογαριασμού σας. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί και υπεύθυνοι όποτε είστε συνδεδεμένοι.

Ακολουθούμε τα πρότυπα και τις απαιτήσεις του κλάδου, όπως:

- European Society for Opinion and Market Research (ESOMAR)
- ARF
- DGOF
- Market Research Society (UK)
- AMSRS
- Insights Association
- British Healthcare British Intelligence Association (BHBIA)
- Baqmar
- Jmra
- Kora
- European Pharmaceutical Market Research Association (EphMRA)
- Moa
- Mria-Arim
- MRS Singapore
- MRS New Zealand
- Women in Research
- American Marketing Association (AMA)
- Italian Society for Opinion and Market Research (ASSIRM)
- Intellus Worldwide

5.Γνωστοποίηση των Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας ή σε μια κινητή συσκευή από μία διαδικτυακή τοποθεσία, η οποία ορίζει ένα αριθμητικό αναγνωριστικό χρήστη και αποθηκεύει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την περιήγησή σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τους χρήστες να πλοηγηθούν αποτελεσματικά στις διαδικτυακές τοποθεσίες και να εκτελέσουν ορισμένες λειτουργίες. Η διαδικτυακή τοποθεσία στέλνει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησης, το οποίο στη συνέχεια δημιουργεί ένα αρχείο κειμένου στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή του χρήστη. Κάθε φορά που ο χρήστης επιστρέφει στην ίδια διαδικτυακή τοποθεσία, το πρόγραμμα περιήγησης ανακτά και στέλνει αυτό το αρχείο στον διακομιστή της διαδικτυακής τοποθεσίας.

Για έρευνα παρακολούθησης της συμπεριφοράς, χρησιμοποιούμε προαιρετικά cookies / εφαρμογές λογισμικού, αλλά μόνο εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σε αυτά τα cookies / εφαρμογές.

Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες διαδικτυακές έρευνες, συγκεντρώνουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες και τις αποθηκεύουμε σε αρχεία δεδομένων έρευνας. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία όπως διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (διεύθυνση IP), τύπος προγράμματος περιήγησης, πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου («ISP»), σελίδες παραπομπής / εξόδου, λειτουργικό σύστημα και σφραγίδα ημερομηνίας/ώρας.

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί αυτόματα για να αναλύσουμε τάσεις όπως η χρήση του προγράμματος περιήγησης και να διαχειριστούμε τη διαδικτυακή τοποθεσία, π.χ. για να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία της έρευν2ας ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση IP σας για να ελέγξουμε εάν έχουν υπάρξει πολλαπλές συμμετοχές στην έρευνα από αυτή τη διεύθυνση IP και επίσης να προστατεύσουμε την επιχείρησή μας από δόλια συμπεριφορά.

Η Lightspeed κατανέμει τα cookies σε 3 κατηγορίες:

 • Υποχρεωτικά για τη χρήση της διαδικτυακής τοποθεσίας των Πάνελ
 • Σχετικά με την ασφάλεια
 • Cookies έρευνας συμπεριφοράς ή διαφήμισης

Για περισσότερες πληροφορίες, συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση στη σελίδα προτιμήσεων των cookies, όπου μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις cookies.

Καθώς χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο, αφήνεται ένα ίχνος ηλεκτρονικών πληροφοριών σε κάθε διαδικτυακή τοποθεσία που επισκέπτεστε. Αυτές οι πληροφορίες, οι οποίες μερικές φορές αποκαλούνται «δεδομένα περιήγησης» («clickstream data») μπορούν να συλλέγονται και να αποθηκεύονται μέσω του διακομιστή μιας διαδικτυακής τοποθεσίας. Τα δεδομένα περιήγησης μπορούν να μας πουν τον τύπο του υπολογιστή και το λογισμικό περιήγησης που χρησιμοποιείτε και τη διεύθυνση της διαδικτυακής τοποθεσίας από την οποία συνδεθήκατε στον Ιστότοπο. Μπορούμε να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα περιήγησης ως συγκεντρωτικές πληροφορίες για να καθορίσουμε ανώνυμα τον χρόνο που ξοδεύουν οι επισκέπτες σε κάθε σελίδα του ιστότοπού μας, τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες περιηγούνται σε ολόκληρο τον ιστότοπο και πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε τις ιστοσελίδες μας για να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες των επισκεπτών. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας. Οποιαδήποτε συλλογή ή χρήση των δεδομένων περιήγησης θα είναι ανώνυμη και δεν θα περιέχει εκ προθέσεως προσωπικά δεδομένα.

6.Ακρίβεια

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή ή τον έλεγχό μας ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα, με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που μας έχουν δοθεί από εσάς ή/και από τον πελάτη μας.

Βασιζόμαστε σε εσάς για να μας βοηθήσετε να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα απαντώντας ειλικρινά στις ερωτήσεις μας. Είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι θα μας ενημερώνετε για οποιεσδήποτε αλλαγές στα προσωπικά σας δεδομένα.

7.Δεδομένα Παιδιών

Η Lightspeed αναγνωρίζει την ανάγκη παροχής περαιτέρω προστασίας της ιδιωτικότητας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από παιδιά. Δεν προσκαλούμε ποτέ ενσυνειδήτως ανήλικα παιδιά, κάτω από τη νόμιμη ηλικία που έχει οριστεί από τις αρχές της χώρας στην οποία διαμένετε, να συμμετάσχουν σε ερευνητικές μελέτες χωρίς γονική άδεια. Εάν είναι απαραίτητη και κατάλληλη για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα η άμεση συμμετοχή ανήλικων παιδιών, λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι μας έχει δοθεί άδεια από τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα τους. Η Lightspeed θα παρέχει στους γονείς και τους κηδεμόνες πληροφορίες σχετικά με το θέμα της έρευνας, σχετικά με τυχόν προσωπικές ή ευαίσθητες πληροφορίες που μπορεί να συλλεχθούν από τα παιδιά, τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα και εάν και με ποιον η Lightspeed μπορεί να μοιραστεί αυτές τις πληροφορίες.

Καθώς το παιδί ολοκληρώνει την έρευνα, είναι ευθύνη του γονέα ή του κηδεμόνα να το επιβλέπει.

8.Ευαίσθητα Δεδομένα

Κατά καιρούς, η Lightspeed μπορεί να συλλέγει προσωπικά δεδομένα που ταξινομούνται ως «ειδικές κατηγορίες» προσωπικών δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα γενετικά δεδομένα, τα βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τον μοναδικό εντοπισμό φυσικού προσώπου, δεδομένα σχετικά με την υγεία ή δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ενός ατόμου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Μπορείτε να επιλέξετε αν θα μας παρέχετε αυτά τα δεδομένα ή όχι.

9.Δικαιώματα Ατόμων

Για να ζητήσετε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, θα πρέπει να υποβάλετε γραπτώς το αίτημά σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στην ταχυδρομική διεύθυνση που εμφανίζεται παρακάτω στην ενότητα «Πώς να Επικοινωνήσετε Μαζί Μας».

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη και να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
 • Δικαίωμα να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων από τα συστήματά μας, εκτός εάν έχουμε νόμιμους λόγους συμφέροντος για τη συνέχιση της επεξεργασίας των πληροφοριών
 • Δικαίωμα μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα μεταφοράς)
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Θα ειδοποιήσουμε επίσης τα τρίτα μέρη στα οποία έχουμε μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιούμε κατόπιν αιτήματός σας. Λάβετε υπόψη ότι ενώ η Lightspeed επικοινωνεί με αυτά τα τρίτα μέρη, η Lightspeed δεν ευθύνεται για τα μέτρα που λαμβάνουν αυτά τα τρίτα μέρη για να απαντήσουν στο αίτημά σας. Μπορεί να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούν αυτά τα τρίτα μέρη και να τα διορθώσετε, να τα τροποποιήσετε ή να τα διαγράψετε σε περίπτωση που δεν είναι ακριβή.

10.Αποθήκευση και Διατήρηση Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται μόνο για την περίοδο που ενδείκνυται για την προβλεπόμενη και νόμιμη χρήση τους. Η Lightspeed θα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο καιρό είστε μέλος των Πάνελ. Σε περίπτωση που καταργήσετε την εγγραφή σας από τα Πάνελ, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες από την κατάργηση της εγγραφής σας, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο. Τα προσωπικά δεδομένα που δεν είναι πλέον αναγκαία θα απορρίπτονται με τρόπους που διασφαλίζουν πως δεν θα διακυβεύεται ο εμπιστευτικός τους χαρακτήρας.

Ως μέρος του Σχεδίου Επιχειρηματικής Συνέχειας της Εταιρείας και όπως απαιτείται από τα ISO 27001, ISO 9001, ISO 20252 και σε ορισμένες περιπτώσεις από τον νόμο, τα ηλεκτρονικά μας συστήματα αντιγράφονται με ασφάλεια και αρχειοθετούνται. Αυτά τα αρχεία διατηρούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα σε αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον. Μετά το πέρασμα αυτού του διαστήματος, τα δεδομένα διαγράφονται και καταστρέφονται για να διασφαλιστεί η πλήρης διαγραφή των δεδομένων.

11. Κοινοποίηση Ουσιαστικών Αλλαγών

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε τμήματα από αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Θα πρέπει να διαβάζετε αυτή τη σελίδα τακτικά για να βεβαιώνεστε ότι έχετε ενημερωθεί για οποιεσδήποτε αλλαγές. Ωστόσο, εάν υπάρξει οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, θα σας ειδοποιήσουμε για αυτή την αλλαγή. Οι μη ουσιαστικές αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου θα ανακοινώνονται μόνο μέσω των ιστοτόπων των Πάνελ. Η συνεχής σας πρόσβαση στους ιστότοπους και τις υπηρεσίες των Πάνελ ύστερα από τέτοιες αλλαγές καταδεικνύει με σαφήνεια τη συγκατάθεσή σας σε οποιεσδήποτε αλλαγές.

Θα αναρτούμε πάντα την πιο ενημερωμένη πολιτική σε αυτή την ιστοσελίδα.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαΐου 2018

12.Πώς να Επικοινωνήσετε Μαζί Μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με την ιδιωτικότητά σας ή με τις πρακτικές απορρήτου της Lightspeed, η Γενική μας Σύμβουλος και Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων είναι η Gillie Abbotts-Jones και μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Lightspeed:

 • Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@lightspeedresearch.com
 • μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Lightspeed, Privacy Office, 4 Millbank, Westminster, London SW1P 3JA, Ηνωμένο Βασίλειο
 • 13.Καταγγελίες και Γνωστοποίηση Ανά Χώρα

  Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, έχετε το νόμιμο δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή υπεύθυνη για την προστασία των δεδομένων. Μπορείτε να το κάνετε στο κράτος μέλος ή δικαιοδοσίας της ΕΕ της συνήθους διαμονή σας, στον τόπο εργασίας σας ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της εποπτικής αρχής της χώρας σας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ειδική σελίδα μας. [LINK]

  Τα νέα της MySurvey

  • Καλώς ήρθατε στη νέα ιστοσελίδα της MySurvey!
   Ρίξτε μια ματιά και ξαναβρείτε το λογαριασμό σας.
   Στείλτε ένα e-mail Nikoleta@mysurvey.eu και πείτε μας τι σκέφτεστε!
  Για να λαμβάνετε τις έρευνές μας χρειάζεται να προσθέσετε τη διεύθυνση του email μας στις ε�αφές σας:

  Online έρευνες για σένα από τη MySurvey - Ανακάλυψε τη Δύναμη της Γνώμης Σου

  USA - Canada - 中国 - 香港 - ประเทศไทย - Singapore - 한국 - 日本 - Malaysia - Australia - UK - Ireland - España - France - België - Nederland - Deutschland
  Suisse - Österreich - Italia - Sverige - Danmark - Россия - Polska - Ελλάδα - الامارات العربية المتحدة - Türkiye - Norge - المملكة العربية السعودية