Είσοδος Μελών


Επίσημοι Κανονισμοί για τη συλλογή Πόντων

termsconditions mysurvey feature image

Επίσημοι Κανόνες Προώθησης του Προγράμματος Πόντων MySurvey Ελλάδας s

Οι παρόντες Κανόνες («οι Κανόνες») ισχύουν για το Πρόγραμμα Πόντων MySurvey («Πρόγραμμα Πόντων», το οποίο διαχειρίζεται η Lightspeed όπως διατυπώνεται στο διαδικτυακό τόπο του πάνελ MySurvey («ο Διαδικτυακός Τόπος»). MySurvey («MySurvey») είναι το όνομα του πάνελ το οποίο διαχειρίζεται η Lightspeed.
Η Lightspeed διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Κανόνες και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να τους ελέγχετε κατά διαστήματα. Η συνεχής χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και η συμμετοχή στις έρευνες θεωρούνται ως αποδοχή των Κανόνων και τυχόν τροποποιημένων όρων που περιέχονται σ' αυτούς.

 1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ MYSURVEY

  1. Εφόσον γίνετε μέλη του πάνελ, οι Πόντοι MySurvey θα χορηγούνται όταν αναλαμβάνετε διάφορες δραστηριότητες μέσω διαδικτύου στο Διαδικτυακό Τόπο.
  2. Οι δραστηριότητες που θα σας επιτρέπουν να κερδίσετε Πόντους MySurvey μπορεί να αλλάζουν κατά διαστήματα και κατά την κρίση της Lightspeed. Οι δραστηριότητες αυτές θα παραθέτονται σαφώς στο Διαδικτυακό Τόπο ή στους παρόντες Κανόνες.
  3. Επί του παρόντος, μπορείτε να κερδίζετε πόντους συμπληρώνοντας τις περισσότερες έρευνες. Όταν η έρευνα δεν περιλαμβάνει Πόντους MySurvey θα δηλώνεται καθαρά στο Διαδικτυακό Τόπο στην αρχή της έρευνας ή στο ηλεκτρονικό μήνυμα που θα σας στείλουμε για να σας καλέσουμε να συμμετάσχετε στην έρευνα.
  4. Η Lightspeed διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει, να διακόψει, να επαναξιολογήσει ή να τροποποιήσει χωρίς να σας ειδοποιήσει όλο ή μερικό τμήμα της αξίας και των προσφορών του Προγράμματος Πόντων. Η Lightspeed διατηρεί το δικαίωμα να αποφανθεί για όλες τις ασυμφωνίες των πόντων MySurvey κατά την απόλυτη κρίση της και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με το αποτέλεσμα οποιασδήποτε απόφασης. Σε περίπτωση που το Πρόγραμμα Πόντων διακοπεί, θα ενημερωθείτε σχετικά και θα έχετε 1 μήνα μέσα στον οποίο θα μπορείτε να εξαργυρώσετε τους πόντους σας.
  5. Οι Πόντοι MySurvey θα καταχωρούνται στο λογαριασμό σας το αργότερο μέσα σε 30 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και θα είναι διαθέσιμοι για εξαγορά αμέσως μόλις καταχωρηθούν στο λογαριασμό σας. Η Lightspeed φροντίζει μέσα σε λογικά πλαίσια να διασφαλίζει την κατάθεση των Πόντων MySurvey με ακρίβεια στο λογαριασμό σας. Εντούτοις, είστε υπεύθυνοι για να διασφαλίζετε ότι οι δικοί σας Πόντοι MySurvey κατατίθενται σωστά και πρέπει να ειδοποιήσετε τη Lightspeed μέσα σε 2 μήνες από την ολοκλήρωση της έρευνας ή την κλήρωση δώρων σε περίπτωση που οι Πόντοι MySurvey δεν έχουν καταχωρηθεί σωστά στο λογαριασμό σας. Η Lightspeed δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που προκύψουν λόγω σφαλμάτων στην καταχώρηση των πόντων.
 2. Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ MYSURVEY

  1. Θα λαμβάνετε συγκεκριμένο αριθμό Πόντων MySurvey κάθε φορά που ολοκληρώνετε μια δραστηριότητα. Ο αριθμός των Πόντων MySurvey που διατίθεται για όλες τις δραστηριότητες θα δηλώνεται στο Διαδικτυακό Τόπο ή στην αρχή της κάθε δραστηριότητας.
  2. Μπορείτε να δείτε το συνολικό αριθμό των Πόντων MySurvey ηλεκτρονικά, πηγαίνοντας στη Σελίδα των Μελών του Διαδικτυακού Τόπου.
  3. Οι Πόντοι MySurvey λήγουν δύο χρόνια μετά την ημερομηνία συλλογής τους.
  4. Οι Πόντοι MySurvey είναι προσωπικοί και δεν μεταβιβάζονται χωρίς τη γραπτή άδεια της Lightspeed. Δεν θεωρούνται ότι είναι περιουσιακό στοιχείο και, ως τέτοιο, δεν μπορείτε να πουλήσετε, να μεταβιβάσετε ή να εκχωρήσετε τους Πόντους σας σε άλλο άτομο χωρίς τη γραπτή άδεια της Lightspeed.
  5. Η αξία ενός Πόντου MySurvey διαφέρει ανάλογα με το δώρο που έχετε επιλέξει. Η Lightspeed διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτή την αξία χωρίς ειδοποίηση και οποιαδήποτε αλλαγή θα διατυπωθεί στο Διαδικτυακό Τόπο ή στους παρόντες Κανόνες.
 3. ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ MYSURVEY

  1. Μπορείτε να εξαργυρώσετε των Πόντους MySurvey μόνο εάν έχετε τους ελάχιστους πόντους στο λογαριασμό σας που απαιτούνται για την εξαγορά του προϊόντος με τη μικρότερη αγοραστική αξία στον κατάλογο και ο λογαριασμός σας βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Το ελάχιστο ποσό μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή από τη Lightspeed χωρίς ειδοποίηση.
  2. Όλοι οι Πόντοι MySurvey πρέπει να εξαργυρωθούν μέσω Διαδικτύου. Για να εξαργυρώσετε Πόντους, πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα των Μελών. Άλλες μέθοδοι εξαγοράς ενδέχεται να προστεθούν ή να αντικατασταθούν στο μέλλον κατά την απόλυτη κρίση της Lightspeed.
  3. Επί του παρόντος, οι Πόντοι MySurvey μπορούν να εξαργυρωθούν για κουπόνια δώρου ή δωρεές σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Άλλες ανταμοιβές ενδέχεται να προστεθούν ή να αντικατασταθούν στο μέλλον κατά την απόλυτη κρίση της Lightspeed.
  4. Οι Πόντοι MySurvey μπορούν να εξαργυρωθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://gr.mysurvey.com/. Η Lightspeed διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προσφορές στο Διαδικτυακό Τόπο κατά την κρίση της και χωρίς ειδοποίηση. Αναγνωρίζετε ότι η Lightspeed δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ενέργειες προβούν τρίτοι όπως η Perks.com (εάν χρειάζεται) ή άλλοι συνεργάτες σε σχέση με την εξαγορά των Πόντων MySurvey.
  5. Η αξία της επιλεγμένης ανταμοιβής δεν μπορεί να ξεπερνά τον αριθμό των Πόντων MySurvey στο λογαριασμό σας. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε ανταμοιβή μικρότερης αξίας. Οι αχρησιμοποίητοι Πόντοι MySurvey θα παραμείνουν στο λογαριασμό σας για μελλοντική χρήση και μόλις εξαργυρώσετε τους Πόντους MySurvey, ο κατάλληλος αριθμός Πόντων θα αφαιρεθεί από το λογαριασμό σας.
  6. Οι Πόντοι MySurvey δεν υπόκεινται σε διαπραγμάτευση και μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο για ανταμοιβές που δηλώνονται παραπάνω ή στο Διαδικτυακό Τόπο.
  7. Τα δώρα που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα της εξαγοράς των Πόντων MySurvey δεν μπορούν να ανταλλαχθούν, να επιστραφούν ή να εξαργυρωθούν σε μετρητά.
  8. Τα δώρα που εικονίζονται στο Διαδικτυακό Τόπο ενδέχεται να μην αντανακλούν απαραίτητα τα ακριβή χρώματα ή μοντέλα των πραγματικών δώρων, λόγω αποκλίσεων στην εκτύπωση και των ενημερώσεων εκ μέρους των κατασκευαστών.
  9. Η Lightspeed διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποιοδήποτε δώρο με άλλο αντίστοιχης ή υψηλότερης αξίας εάν το δώρο δεν είναι διαθέσιμο. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την εκ νέου πίστωση του λογαριασμού σας εάν δεν είναι διαθέσιμη η επιλογή σας.
 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΜΟΙΒΩΝ

  1. Η Lightspeed διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει σε τρίτους τη διαχείριση του Προγράμματος Πόντων της. Πρέπει να διαβάσετε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου MySurvey σχετικά με τις πληροφορίες που θα παρασχεθούν σε τρίτους ώστε να διαχειριστούν το Πρόγραμμα Πόντων.
  2. Η Lightspeed δεν δέχεται καμία νομική ευθύνη για απώλεια που προκύπτει ως αποτέλεσμα σφάλματος ή παράλειψης από τους τρίτους στη διαχείριση ή παράδοση των ανταμοιβών.
 5. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

  1. Οι παρόντες Κανόνες αποτελούν την ολομερή συμφωνία ανάμεσα σ' εσάς και τη Lightspeed όσον αφορά στο Πρόγραμμα Πόντων που διαχειρίζεται η Lightspeed.
  2. Οι παρόντες Κανόνες διέπονται και ερμηνεύονται από το αγγλικό δίκαιο.
  3. Τα μέρη συμφωνούν αμετάκλητα να υποβάλλονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση ή θέμα προκύψει στα πλαίσια των Κανόνων αυτών ή σχετικά με αυτούς.
 6. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  1. Η παρούσα δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά την 01/07/2011.

Τα νέα της MySurvey

 • Καλώς ήρθατε στη νέα ιστοσελίδα της MySurvey!
  Ρίξτε μια ματιά και ξαναβρείτε το λογαριασμό σας.
  Στείλτε ένα e-mail Nikoleta@mysurvey.eu και πείτε μας τι σκέφτεστε!
Για να λαμβάνετε τις έρευνές μας χρειάζεται να προσθέσετε τη διεύθυνση του email μας στις ε�αφές σας:

Online έρευνες για σένα από τη MySurvey - Ανακάλυψε τη Δύναμη της Γνώμης Σου

USA - Canada - 中国 - 香港 - ประเทศไทย - Singapore - 한국 - 日本 - Malaysia - Australia - UK - Ireland - España - France - België - Nederland - Deutschland
Suisse - Österreich - Italia - Sverige - Danmark - Россия - Polska - Ελλάδα - الامارات العربية المتحدة - Türkiye - Norge - المملكة العربية السعودية