Είσοδος Μελών


Όροι Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου

default mysurvey feature image

Όροι και Προϋποθέσεις του Διαδικτυακού Τόπου MySurvey Ελλάδας

Οι παρόντες Όροι και οι παρούσες Προϋποθέσεις διέπουν τη συμμετοχή σας στο Πάνελ MySurvey Ελλάδας. Πρέπει επίσης να διαβάσετε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου MySurvey, τους Επίσημους Κανόνες Προώθησης του Πάνελ MySurvey και τους Όρους και Προϋποθέσεις του Διαδικτυακού Τόπου MySurvey, που αποτελούν τμήμα της παρούσας συμφωνίας.

 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛ

  1. Η εταιρία Lightspeed διαχειρίζεται το πάνελ MySurvey Ελλάδας («MySurvey»). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Lightspeed στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση Nikoleta@mysurvey.eu.
  2. 2. Η συμμετοχή στο πάνελ είναι ανοιχτή μόνο σε κατοίκους της Ελλάδας που είναι πάνω από 15 ετών. Οι υπάλληλοι της Lightspeed, της μητρικής εταιρίας, των εξαρτημένων και θυγατρικών εταιριών της και οι προμηθευτές της που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου MySurvey και τα άμεσα μέλη των οικογενειών τους δεν έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις έρευνες. Κατ' εξαίρεση, τα παιδιά των μελών μπορούν να συμμετέχουν στις έρευνες και στις κληρώσεις δώρων με τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα τους υπό την επίβλεψη του γονέα ή κηδεμόνα τους και μέσω του λογαριασμού του γονέα τους.
  3. Η συμμετοχή στο πάνελ είναι δωρεάν. Η συμμετοχή είναι προσωπική και δεν είναι μεταβιβάσιμη.
  4. Μπορείτε να γίνετε μέλος στο πάνελ μόνο μία φορά. Η Lightspeed διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί αιτήσεις για εγγραφή νέων μελών.
  5. 5. Η συμμετοχή στο πάνελ σάς παρέχει το δικαίωμα να απολαμβάνετε διάφορα προνόμια, περιλαμβανομένων - και χωρίς περιορισμό - των κληρώσεων για δώρα και του Προγράμματος Πόντων. Δείτε τους Κανόνες Προώθησης του Πάνελ MySurvey σχετικά με τα πλεονεκτήματα αυτά. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις όσον αφορά στα προνόμια αυτά και πρέπει να παρακολουθείτε κατά διαστήματα το Διαδικτυακό Τόπο για λεπτομέρειες. Πληροφορίες σχετικά με δράσεις προώθησης μπορεί επίσης να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος κατευθείαν σ' εσάς.
  6. 6. Η Lightspeed δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, έξοδα ή δαπάνες, με όποιο τρόπο και να προκλήθηκαν, που προέκυψαν λόγω της συμμετοχής σας στο πάνελ (περιλαμβανομένων έμμεσων, επακόλουθων ή συναφών απωλειών ή ζημιών).
 2. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ

  1. Θα σας ζητηθεί να παρέχετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και έναν κωδικό πρόσβασης ώστε να εγγραφείτε στο πάνελ. Δεν πρέπει να γνωστοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης σε κανέναν άλλο και είστε υπεύθυνοι για την ασφάλειά του. Η Lightspeed δεν ευθύνεται για την ανεξουσιοδότητη χρήση του λογαριασμού σας, που περιλαμβάνει την ανεξουσιοδότητη χρήση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και του κωδικού πρόσβασης.
  2. Είστε υπεύθυνοι για να διασφαλίζετε ότι όλα τα στοιχεία (περιλαμβανομένης της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) που διαθέτει η Lightspeed για εσάς είναι ενημερωμένα και σωστά.
  3. Δεσμεύεστε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε ως μέλος του πάνελ είναι αληθινές και ακριβείς και όχι αναληθείς ή παραπλανητικές.
  4. Με την υποβολή της αίτησής σας για να γίνετε μέλος του πάνελ, συναινείτε στην κατοχή, την αποθήκευση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από τη Lightspeed. Σχετικά με τα παραπάνω δείτε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου MySurvey που αποτελεί τμήμα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων της Ιδιότητας Μέλους.
 3. Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

  1. Το πάνελ, το Πρόγραμμα Πόντων και οι πληροφορίες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που υπάρχουν στο Διαδικτυακό Τόπο υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς ειδοποίηση ή υποχρέωση.
  2. Οι απόψεις και οι γνώμες που περιέχονται στο Διαδικτυακό Τόπο δεν αποτελούν απαραίτητα τις θέσεις της Lightspeed. Οι όροι που διέπουν τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από εσάς διατυπώνονται στους Όρους και Προϋποθέσεις του Διαδικτυακού Τόπου MySurvey. Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από εσάς αποτελεί τη συμφωνία σας ότι δεσμεύεστε από τους Όρους και Προϋποθέσεις του Διαδικτυακού Τόπου MySurvey. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους και Προϋποθέσεις του Διαδικτυακού Τόπου MySurvey, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή διαφορετικά να χρησιμοποιείτε το Διαδικτυακό Τόπο.


 4. ΔΙΑΚΟΠΗ

  1. Η Lightspeed μπορεί να διακόψει αμέσως τη συμμετοχή σας στο πάνελ χωρίς ειδοποίηση εάν συμβεί κάτι από τα ακόλουθα:
   1. Παραβιάσετε κάποιον από τους παρόντες Όρους και τις παρούσες Προϋποθέσεις (περιλαμβανομένων των όρων που περιέχονται στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου MySurvey, τους Επίσημους Κανόνες Προώθησης του Πάνελ MySurvey και τους Όρους και Προϋποθέσεις του Διαδικτυακού Τόπου MySurvey) ή
   2. Κάνετε κατάχρηση της συμμετοχής σας στο πάνελ ή την χρησιμοποιήσετε για ανάρμοστο σκοπό ή
   3. Το δικαίωμα της Lightspeed να επεξεργάζεται και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που της είναι απαραίτητες για να διαχειρίζεται το πάνελ αποσυρθούν με θεμιτό ή άλλο τρόπο από το νόμο ή
   4. Δεν έχετε επισκεφθεί το διαδικτυακό τόπο για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις μήνες.
  2. Η Lightspeed μπορεί επίσης να διακόψει αμέσως τη συμμετοχή σας στο πάνελ χωρίς να προσδιορίσει το λόγο ή την αιτία, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
  3. Μπορείτε να διακόψετε αμέσως τη συμμετοχή σας στο πάνελ στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα «Διαγράψτε με» στο MySurvey στη διεύθυνση Nikoleta@mysurvey.eu.
  4. Αν διακοπεί η συμμετοχή σας στο πάνελ για οποιονδήποτε λόγο, θα ακυρωθούν επίσης όλα τα προνόμια συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα Πόντων, στις κληρώσεις δώρων ή σε οποιαδήποτε άλλα προγράμματα κινήτρων διαχειρίζεται η Lightspeed.


 5. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  1. Η Lightspeed διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, να προσθέτει ή να αποσύρει όρους από τους παρόντες Όρους και τις παρούσες Προϋποθέσεις με προηγούμενη εύλογη ειδοποίηση προς τα μέλη. Η Lightspeed θα σας ενημερώσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τυχόν αλλαγές και οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα καταχωρηθούν επίσης στο Διαδικτυακό Τόπο. Πρέπει να ελέγχετε τακτικά την παρούσα σελίδα για τέτοιες αλλαγές. Η συνεχής πρόσβασή σας στο Διαδικτυακό Τόπο μετά από τέτοιες αλλαγές υποδηλώνει κατά τρόπο οριστικό την αποδοχή αυτών των αλλαγών εκ μέρους σας.


 6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  1. Όλες οι ανακοινώσεις ή ειδοποιήσεις που θα δοθούν στα πλαίσια αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων θα γίνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  2. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Lightspeed και το MySurvey στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση Nikoleta@mysurvey.eu.
  3. Ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις που θα δοθούν στα πλαίσια αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων θα ισχύουν και θα θεωρούνται παραδοτέες αμέσως εάν έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην τελευταία γνωστή ηλεκτρονική διεύθυνση του άλλου μέρους.


 7. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

  1. Οι παρόντες Όροι και οι παρούσες Προϋποθέσεις, η  Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου MySurvey, οι Επίσημοι Κανόνες Προώθησης του Πάνελ MySurvey και οι Όροι και Προϋποθέσεις του Διαδικτυακού Τόπου MySurvey αποτελούν την ολομερή συμφωνία ανάμεσα σ’ εσάς και τη Lightspeed όσον αφορά στη συμμετοχή σας στο πάνελ.
  2. Οι παρόντες Όροι και οι παρούσες Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται από το αγγλικό δίκαιο.
  3. Τα μέρη συμφωνούν αμετάκλητα να υποβάλλονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση ή θέμα προκύψει στα πλαίσια αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ή σχετικά με αυτούς.
 8. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  1. Η παρούσα δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά την 01/07/2011.


Όροι και Προϋποθέσεις του Διαδικτυακού Τόπου MySurvey Ελλάδας

Οι παρόντες Όροι και οι παρούσες Προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου MySurvey («ο Διαδικτυακός Τόπος»). Με τη χρήση ή την πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτές τις διατάξεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και τις παρούσες Προϋποθέσεις, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή διαφορετικά να χρησιμοποιείτε το Διαδικτυακό Τόπο.

 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

  1. Ο Διαδικτυακός Τόπος συντηρείται από την εταιρία Lightspeed. Ο Διαδικτυακός Τόπος χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από το πάνελ MySurvey («MySurvey»).
  2. Ο Διαδικτυακός Τόπος φιλοξενείται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες που σχετίζονται με το Διαδικτυακό Τόπο θα κρατηθούν εκεί.


 2. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

  1. Μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε το Διαδικτυακό Τόπο αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και τις παρούσες Προϋποθέσεις για σκοπούς προσωπικούς και μη εμπορικούς. Οποιαδήποτε χρήση κατά παράβαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων απαιτεί την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Lightspeed.
  2. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο ανώνυμα ως επισκέπτης και δεν απαιτείται η παροχή προσωπικών πληροφοριών. Εντούτοις, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες και συγκεκριμένο περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, όπως οι έρευνες, απαιτείται η εγγραφή σας ως μέλος του πάνελ.


 3. ΑΝΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

  1. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε λογισμικά spider, robot ή άλλη αυτόματη τεχνική εξόρυξης πληροφοριών από δεδομένα για να περιλάβετε σε κατάλογο, να μεταφορτώσετε, να αποθηκεύσετε ή αλλοιώς να αναπαραγάγετε ή να διανέμετε περιεχόμενο που διατίθεται στο Διαδικτυακό Τόπο ή για να χειριστείτε τα αποτελέσματα οποιασδήποτε δραστηριότητας διεξάγεται στο Διαδικτυακό Τόπο, περιλαμβανομένων - και χωρίς περιορισμό - των ερευνών και των κληρώσεων για δώρα.
  2. Απαγορεύεται να αναλάβετε δράση για να παρέμβετε στο Διαδικτυακό Τόπο ή τη χρήση του από οποιονδήποτε άλλο χρήστη, περιλαμβανομένων - και χωρίς περιορισμό - της υπερφόρτωσης, της «κατάκλυσης», της αποστολής υπερβολικού αριθμού ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή της «κατάρρευσης» του Διαδικτυακού Τόπου.
  3. Απαγορεύεται να στείλετε αυτόκλητα ηλεκτρονικά μηνύματα, περιλαμβανομένων δράσεων προώθησης ή διαφημίσεων, μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.
  4. Απαγορεύεται να πλαστογραφήσετε ή να αποκρύψετε την αληθινή σας ταυτότητα σε οποιεσδήποτε ηλεκτρονικές ανακοινώσεις ή μηνύματα.
  5. Απαγορεύεται να καταχωρήσετε στο Διαδικτυακό Τόπο οποιοδήποτε υλικό είναι απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο ή που θα μπορούσε με άλλο τρόπο να παραβιάζει τους νόμους. Η Lightspeed θα συνεργαστεί πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή διατάξεις του δικαστηρίου που απαιτούν ή δίνουν εντολή για τη γνωστοποίηση της ταυτότητας όποιου καταχωρεί τέτοιο υλικό.
  6. Απαγορεύεται να αναρτάτε τμήματα του Διαδικτυακού Τόπου μέσα σε άλλο διαδικτυακό τόπο, να τροποποιείτε την εμφάνιση του Διαδικτυακού Τόπου ή να δημιουργείτε συνδέσμους από άλλο διαδικτυακό τόπο στο συγκεκριμένο Διαδικτυακό Τόπο εκτός από την αρχική σελίδα.


 4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

  1. Όλες οι σελίδες και το περιεχόμενο μέσα στο Διαδικτυακό Τόπο ή που σχετίζονται με αυτόν, περιλαμβανομένων - και χωρίς περιορισμό - κειμένου, γραφικών, ήχου, εικόνας, φωτογραφιών, ερευνών (με το κείμενο και τα γραφικά που υπάρχουν στις έρευνες) και λογότυπων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και έχουν εγκριθεί για χρήση από τη Lightspeed και τους δικαιοπαρόχους, τους πελάτες, τους συνεργάτες και τις θυγατρικές της. Τα παραπάνω περιλαμβάνουν όλα τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα, τις πατέντες και τις πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.
  2. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες Όρους και τις παρούσες Προϋποθέσεις ή από τη Lightspeed γραπτώς, απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, ή αναδημοσίευση, η επίδειξη, η αποστολή, η αναμετάδοση ή η διανομή οποιουδήποτε περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου με οποιονδήποτε τρόπο.
  3. Ένα μοναδικό αντίγραφο σελίδας μπορεί να αντιγραφεί ή να μεταφορτωθεί για προσωπική χρήση ή παραπομπή.


 5. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

  1. Ο Διαδικτυακός Τόπος μπορεί να περιέχει:
   1. Συνδέσμους σε άλλους διαδικτυακούς τόπους που δεν συντηρούνται από τη Lightspeed και
   2. Πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους. Η Lightspeed δεν επαληθεύει ανεξάρτητα τις επιχειρηματικές πρακτικές τέτοιων τρίτων και δεν δίνει εγγυήσεις για λογαριασμό τους. Η διαθεσιμότητα οποιουδήποτε συνδέσμου ή παραπομπής σε τρίτο δεν αποτελεί κατά κανένα τρόπο έγκριση του συγκεκριμένου τρίτου από τη Lightspeed. Πρέπει να διαβάζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις τέτοιων διαδικτυακών τόπων που επισκέπτεστε.
  2. Το λογισμικό που ενδέχεται να μεταφορτώσετε από διαδικτυακό τόπο, ο οποίος συντηρείται από τρίτο, αποτελεί ευθύνη του συγκεκριμένου τρίτου. Η Lightspeed δεν δέχεται καμία νομική ευθύνη για απώλεια ή ζημία που προκαλείται από ιούς ή διαφορετικά που προκύπτει ως αποτέλεσμα της μεταφόρτωσης από εσάς τέτοιου λογισμικού.


 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

  1. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Διαδικτυακό Τόπο προορίζονται μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Η Lightspeed δεν δέχεται καμία νομική ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο Διαδικτυακό Τόπο.
  2. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται στο Διαδικτυακό Τόπο δεν αποτελούν απαραίτητα τις θέσεις της Lightspeed.


 7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  1. Η Lightspeed παίρνει πολύ σοβαρά την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης από τη Lightspeed των πληροφοριών που συλλέγει από εσάς, δείτε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου MySurvey.
  2. Χρησιμοποιούνται cookies στο Διαδικτυακό Τόπο. Διαβάστε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου MySurvey για περισσότερες πληροφορίες.


 8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ LIGHTSPEED

  1. Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό στείλετε στη Lightspeed, εκτός από τις προσωπικές σας πληροφορίες, περιλαμβανομένων ερωτήσεων, σχολίων, απαντήσεων στο πάνελ και προτάσεων θα θεωρηθούν ότι δεν έχουν εμπιστευτικό ούτε ιδιωτικό χαρακτήρα.
  2. Εκτός μόνο στο βαθμό που καλύπτεται από τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου MySurvey, οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη Lightspeed για οποιονδήποτε σκοπό, περιλαμβανομένης της αναπαραγωγής και της δημοσίευσης.
  3. Εξουσιοδοτείτε ρητά τη Lightspeed να χρησιμοποιεί τις ιδέες, τις αντιλήψεις, την τεχνογνωσία ή τις τεχνικές που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς αποζημίωση.


 9. ΑΛΛΑΓΕΣ

  1. Όλες οι πληροφορίες στο Διαδικτυακό Τόπο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και χωρίς υποχρέωση.
  2. Οι παρόντες Όροι και οι παρούσες Προϋποθέσεις ενδέχεται να αλλάξουν και σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο θα δοθεί εύλογη ανακοίνωση στα μέλη του πάνελ. Πρέπει να ελέγχετε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις κατά διαστήματα. Η συνεχής πρόσβαση ή χρήση του Διαδικτυακού Τόπου αποτελεί αποδοχή οποιωνδήποτε τέτοιων αλλαγών.


 10. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

  1. Οι παρόντες Όροι και οι παρούσες Προϋποθέσεις αποτελούν την ολομερή συμφωνία ανάμεσα σε σας και τη Lightspeed σχετικά με τη χρήση και την πρόσβασή σας στο Διαδικτυακό Τόπο.
  2. Οι παρόντες Όροι και οι παρούσες Προϋποθέσεις διέπονται από το αγγλικό δίκαιο και υποβάλλονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων.


 11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  1. Αν έχετε απορίες σχετικά με αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, επικοινωνήστε με τη Lightspeed και το MySurvey στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση Nikoleta@mysurvey.eu.
 12. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  1. Η παρούσα δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά την 01/07/2011.

Τα νέα της MySurvey

 • Καλώς ήρθατε στη νέα ιστοσελίδα της MySurvey!
  Ρίξτε μια ματιά και ξαναβρείτε το λογαριασμό σας.
  Στείλτε ένα e-mail Nikoleta@mysurvey.eu και πείτε μας τι σκέφτεστε!
Για να λαμβάνετε τις έρευνές μας χρειάζεται να προσθέσετε τη διεύθυνση του email μας στις ε�αφές σας:

Online έρευνες για σένα από τη MySurvey - Ανακάλυψε τη Δύναμη της Γνώμης Σου

USA - Canada - 中国 - 香港 - ประเทศไทย - Singapore - 한국 - 日本 - Malaysia - Australia - UK - Ireland - España - France - België - Nederland - Deutschland
Suisse - Österreich - Italia - Sverige - Danmark - Россия - Polska - Ελλάδα - الامارات العربية المتحدة - Türkiye - Norge - المملكة العربية السعودية